MİSYON VE VİZYON

MİSYON 
Tarihi ve doğal dokuya özen gösteren,
Çağdaş ve fiziksel mekanları tasarlayan,
Sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol alan,
Katılımcı demokrasi ve yönetişim ilkesine bağlı yerel yönetim anlayışı ile hareket eden,
Yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle çalışan belediye.

VİZYON
Ekonomik, sosyal, kültürel ve kamusal çevreyle bütünleşmiş üniversitesiyle,
Doğasına, tarihine özgü efsaneleşmiş değerleriyle, 
Yerel, ulusal, uluslararası sorunlara duyarlı sivil toplum kuruluşlarıyla,
Eğitimli, kültür düzeyi yüksek ve mutlu vatandaşlarıyla,
Ulusal ve uluslararası katılımlı, sürekli yinelenen festivalleriyle,
Turizm, kültür, eğitim, doğa, çevre bilim dostu ekonomik sektörleriyle,
Gelenekselliği ve modernizmi estetiğe yansıtan mimarisi bulunan Bayramiç için çalışıyoruz.